Akcja Leroy Merlin - rozlicz VAT z biurem rachunkowym

 

Od 20.11.2013 do końca roku trwa akcja promocyjna Leroy Merlin - rozlicz VAT z biurem rachunkowym. W ramach tej akcji wszystkie osoby, które dokonają zakupu na kwotę 6000 PLN otrzymają voucher o wartości 60 PLN do wykorzystania w naszym biurze na usługi związane z rozliczeniem VAT-u budowlanego.
 
W związku z tą akcją, jesteśmy obecni w sklepie Leroy Merlin w gliwickiej Arenie, rozdajemy ulotki, zachęcając jednocześnie do skorzystania z naszych usług.
 
 
  

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Współpraca z Leroy Merlin

 logo Leroy Merlin

Nasze biuro rachunkowe podpisało umowę z Leroy Merlin na obsługę promocyjnego rozliczenia VAT-u budowlanego dla klientów, którzy w okresie od 20.11.2013 do 31.12.2013 dokonają zakupów w tej sieci. Szczegóły wkrótce na stronach Leroy Merlin oraz http://minimus.pl

 

 

 

Księgowość internetowa

 

Z początkiem 2014r. planujemy rozszerzenie usług naszego biura rachunkowego o księgowość internetową. W ramach usługi zainteresowani klienci będą mogli min. przesyłać dokumenty drogą elektroniczną, sprawdzać on-line stan zapisów księgowych oraz wystawiać faktury.
 
Szczegóły już wkrótce.
 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Standardowa deklaracja VAT w UE?

 

Komisja Europejska chce, żeby w całej UE przedsiębiorstwa zgłaszały w fakturach VAT takie same podstawowe informacje. Ma to ułatwić firmom prowadzenie działalności i poprawić przestrzeganie przepisów podatkowych
 

 

W środę Komisja zaproponowała nową standardową deklarację VAT, która może przyczynić się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw z krajów UE o 15 mld euro rocznie. Nowe, jednakowe w całej Unii, zasady wypełniania deklaracji VAT oznaczałyby ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw, ułatwienie przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenie wydajności administracji podatkowych.Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

Nowa lokalizacja firmy - przygotowanie

 Nowa siedziba biura rachunkowego Minimus - lokalizacja

Uprzejmie informujemy, że trwają prace wykończeniowe w budynku przy ulicy Daszyńskiego 142, gdzie będzie mieściła się nowa siedziba naszego biura rachunkowego.

 

Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja biura (na przeciw nowego sklepu Biedronki) okaże się dogodna dla wszystkich dotychczasowych oraz nowych Klientów biura.

 

Planowane otwarcie biura w nowej siedzibie to początek listopada 2013r. 

 

 

 

Ostatnie 3 miesiące pełnego zwrotu VAT za materiały budowlane

 

Pozostały 3 miesiące na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

 

Zniknie zwrot VAT za materiały budowlane w dotychczasowej formule, rozumiany jako zwrot części podatku zawartego w cenie materiałów budowlanych.

 

Pierwotnie rząd zakładał całkowitą likwidację systemu zwrotu VAT za materiały budowlane. Likwidacja ta miała być rozłożona na lata i nie planowano pozostawienia w jakiejkolwiek innej formie możliwości ubiegania się o taki zwrot.

 

Rząd wycofał się jednak z tego pomysłu i pozostawiono pewną furtkę w ramach nowego programu wsparcia mieszkalnictwa, nad którym pracuje obecnie sejm. Prawdopodobnie zostanie możliwość zwrotu VAT w bardzo okrojonym kształcie i dla do wąskiej grupy osób.

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Nowe wzory deklaracji PIT

 

Nowe wzory deklaracji mają mieć zastosowanie do dochodów lub przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.

 

Szykowane zmiany zawiera projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Projekt bierze na warsztat w sumie 12 formularzy - dokładniej chodzi o deklaracje PIT-40, PIT-39 PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz załączniki PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG.

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Nowa firma za złotówkę

 

Rząd szykuje rewolucję w zakładaniu spółek. Kapitał już nie będzie niezbędny – informuje "Rzeczpospolita".

 

Dziś, by założyć najpopularniejszą w Polsce spółkę z o.o. trzeba mieć 5 tys. zł. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który trafił właśnie do konsultacji społecznych, ma zlikwidować bariery finansowe - kapitał ma wynosić 1 zł.

 

Ponadto będą nowe spółki, tzw. bezkapitałowe, w których wspólnicy sami będą decydować o wielkości kapitału i udziałach. Jednak na członkach ich zarządu spoczywać będzie większa odpowiedzialność - w razie nierzetelności zostaną pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej przed sądem, również z majątku osobistego.

 


 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Obniżka stóp procentowych NBP

 

3 lipca 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 4 lipca 2013 r.

Rada zapowiedziała jednocześnie, że ta decyzja kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej.

Spadły również od 4 lipca 2013 r. odsetki od zaległości podatkowych:

- do 10,00% - stawka podstawowa

- do 7,50% - stawka obniżona

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Za niezłożenie deklaracji śmieciowej grozi odpowiedzialność karno-skarbowa

 

Według Ministerstwa Środowiska za niezłożenie deklaracji śmieciowej grozi odpowiedzialność karno - skarbowa. Do jej złożenia zobowiązuje tzw. Ustawa śmieciowa, która zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Mieszkańcy miasta i gminy Gliwice powinni złożyć taką deklarację w Urzędzie Miasta do 30 czerwca.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Reprezentacja stanowi koszt uzyskania przychodów

 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej kosztów reprezentacji, zgodnie z którym wydatki poniesione na zakup usług gastronomicznych na spotkania z kontrahentami przedsiębiorstwo może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r. wyniesie 1680 zł

 

Stawka najniższego wynagrodzenia na 2014 rok wyniesie 1680 złotych. Rząd postanowił, że płaca minimalna wzrośnie o minimalną kwotę wymuszoną ustawą, czyli o 80 złotych - powiedział premier Donald Tusk po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Roczny urlop macierzyński

 

Urlop macierzyński 2013, dodatkowy i rodzicielski, w sumie 52 tygodnie płatnego urlopu po urodzeniu dziecka, które w dużej części mogą dzielić między siebie matka i ojciec - takie rozwiązanie przyjął we wtorek Sejm, jednogłośnie uchwalając nowelizację kodeksu pracy w zakresie m.in. urlopu macierzyńskiego.  Roczny płatny urlop macierzyński ma wejść w życie 17 czerwca 2013 r.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

VAT budowlany - odliczenie

 

Proponujemy Państwu rozliczenia VAT-u budowlanego. Prowadzisz budowę domu, wyremontowałeś mieszkanie i chcesz odzyskać część zapłaconego podatku VAT? Z pomocą naszego biuro odliczysz VAT budowlany szybko i pewnie!

 

Odliczanie VAT-u budowlanego przysługuje zarówno dla towarów nabytych przed 1 stycznia 2011 i opodatkowanych stawką 22%, jak również nabytych po tej dacie, opodatkowanych stawką 23%. Materiały budowlane muszą mieć ścisły związek z budową lub remontem budynku (lokalu) mieszkalnego. Podstawą otrzymania zwrotu VAT jest tylko i wyłącznie faktura VAT (nie może to być rachunek, faktura-marża).

 

 

Zapraszamy do naszego biura w celu skorzystania z oferty odliczenia VAT-u budowlanego.  

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Pozwolenia na pobyt oraz pracę dla cudzoziemców

 

W ramach prowadzonej działalności księgowej, jako rozszerzenie oferty usług, nasze biuro księgowe oferuje załatwianie wszystkich formalności związanych z pozwoleniem na pobyt oraz pozwoleniem na pracę dla cudzoziemców. 

 

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

 

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Dzień Księgowego

 

9 czerwca księgowi w Polsce obchodzić będą swoje święto. Dlaczego akurat 9 czerwca?. Otóż w dniu 9 czerwca 1907 roku powołano do życia stowarzyszenie o nazwie „Związek Buchalterów w Warszawie”. Dlatego właśnie 9 czerwca obchodzimy Dzień Księgowego. Wszystkim koleżankom i kolegom po fachu składamy najserdeczniejsze życzenia.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Rozliczenia podatkowe z zagranicy

 

W ramach prowadzonej działalności księgowej, jako rozszerzenie oferty usług, nasze biuro rachunkowe oferuje również rozliczenia podatków dla osób pracujących za granicą min. w Niemczech, Anglii, Holandii, Francji, Danii oraz innych krajów. 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

PIT-11 do końca lutego

 

Z końcem lutego dobiega termin przekazania pracownikom oraz urzędom formularza PIT-11, czyli informacji o osiągniętych w 2012 r. dochodach. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny na przedsiębiorę.

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników są zobowiązani aby na bieżąco obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń.

Po zakończeniu roku należy sporządzić i przesłać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok, czyli PIT-11. Znajdują się tam dane dotyczące wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów, uzyskanego dochodu, dochodu wolnego od podatku, czy pobranych zaliczek.

PIT-11 zawiera także dane o składkach na ubezpieczenie społeczne, które odlicza się od dochodu oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszają podatek.

Deklaracja ta pomaga w znacznym stopniu wypełnić zeznanie roczne przez pracownika, z drugiej strony pozwala fiskusowi wstępnie zweryfikować poprawność rozliczeń rocznych.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

Samochód, telefon i laptop jest przychodem menedżera

 

Opodatkowanym PIT przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi. Chodzi tu w szczególności o samochody służbowe, komputery, telefony komórkowe. Tak uznał NSA w wyroku z 6 grudnia 2012 r. Wyrok ten jest krytykowany przez ekspertów podatkowych, bo oznacza zmianę interpretacji przepisu, który nie był zmieniony od początku obowiązywania ustawy o PIT i raczej dotąd nie budził kontrowersji.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Od dziś nowe zasady rozliczania delegacji

 

Od 1 marca 2013 r. pracodawca, wysyłający pracowników w podróż służbową, musi kierować się zasadami określonymi w nowym rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zmienia ono m.in. wysokość diety za jedną dobę podróży służbowej zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.

 

Od 1 marca 2013 r. nie ma odrębnych rozporządzeń w sprawie podróży krajowych i zagranicznych, obowiązuje tylko jedno rozporządzenie zawierające przepisy dotyczące obu tych kwestii.

Na szczególną uwagę zasługują zmiany polegające na:

• przeniesieniu części rozwiązań dotyczących zagranicznych podróży służbowych do rozliczania krajowych podróży służbowych,

• zmianie wysokości diet z tytułu odbywania podróży służbowych oraz limitów noclegowych w wielu państwach,

• modyfikacji przepisów o zastępczym dokumentowaniu poniesionych wydatków w sytuacji, gdy pracownik nie dysponuje rachunkami, fakturami lub biletami.

 

Od 1 marca 2013 r. stawka diety za jedną dobę podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30 zł.

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Kolejka po kasy fiskalne

 

Podatnicy, którzy w związku ze zmianą przepisów muszą do 1 marca kupić kasę fiskalną, mają nie lada problem. Popyt na kasy fiskalne jest na tyle duży, że producenci nie nadążają z produkcją małych i tanich urządzeń. Co za tym idzie, nie można ich dostać.

Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) wprowadziło duże zmiany w obrocie handlowym. Obowiązujący od wielu lat limit 40 tys. zł obrotu, po przekroczeniu którego sprzedający towary i usługi osobom fizycznym muszą stosować kasę fiskalną, został zmniejszony do 20 tys. zł.

 

Podatnicy, którzy w 2012 r. przekroczyli 20 tys. zł sprzedaży detalicznej, powinni od 1 marca 2013 r. zainstalować kasę fiskalną, o ile nie zrobili tego wcześniej.

Osoby, które rozpoczęły działalność w tym roku, mają obowiązek zainstalowania kasy po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczą limit 20 tys. zł.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Nowe stawki diet od marca 2013

 

Z początkiem marca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe stawki diet za delegacje służbowe – rozporządzenie w tej sprawie podpisał już minister pracy. Zmiany dotyczą zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r.

Nowe stawki określa rozporządzenie ws. wysokości i warunków ustalania diet za delegacje służbowe przysługujących pracownikom samorządowych i państwowych jednostek budżetowych.

Dieta przysługująca na podróż służbową na terenie kraju wyniesie 30 zł za dobę (obecnie – 23 zł). Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejscową to 6 zł dziennie (20% diety), a ryczałt za nocleg – 45 zł dziennie (150% diety).

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Przykładowo w przypadku podróży służbowej do Niemiec pracownikowi przysługuje dieta w wysokości 49 euro dziennie, do Rosji lub Belgii 48 euro, a do Francji - 50 euro. 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Ułatwienia w wysyłaniu faktur drogą elektroniczną

  

Wraz z początkiem 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej, które liberalizuje stosowane dotychczas zasady. 

 

Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną nadal jest wymagana, ale jest to zgoda domniemana, tzn. że nie trzeba jej uzyskać przed wysłaniem dokumentu. Oznacza to, że sprzedawca może przesłać nabywcy fakturę drogą elektroniczną i jeśli ten opłaci ją, uznaje się, że wyraża zgodę.

 

Nabywca może jednak wyrazić sprzeciw wobec faktur elektronicznych i wówczas konieczna jest wysyłka papierowych wersji dokumentów.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

Wyższe składki ZUS w 2013 r.

  

W 2013 r. składki przedsiębiorców na ZUS i NFZ będą wyższe o prawie 46 zł miesięcznie. Oznacza to, że w skali roku prowadzący działalność zapłacą blisko 550 zł więcej niż w 2012 roku.

Według najnowszych danych GUS, opublikowanych w piątek 18 stycznia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r., od którego zależy kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego, wynosi 3877,50 złotych. 

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Sezon na PIT

 

Ponieważ sezon na wypełnianie deklaracji PIT w pełni, zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura w tym zakresie. Oferujemy bardzo atrakcyjne stawki na usługi rozliczania deklaracji PIT. 

Szczegóły w dziale oferta.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Aktualizacja strony

 

Nasza strona firmowa uległa rozbudowie. Pojawiły się nowe działy, które postaramy się na bieżąco aktualizować.

Zapraszamy do obejrzenia działów Po godzinachKalendarium oraz Referencje.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

VAT metodą kasową

  

Kasowa metoda rozliczania VAT dotyczy firm o rocznych obrotach do 1,2 mln euro. Małe przedsiębiorstwa będą mogły odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Obecnie podatnik, który korzysta z rozliczenia kasowego i nie otrzymał zapłaty może nie odprowadzać podatku przez pierwszych 90 dni. Później musi to zrobić, bez względu, czy kontrahent uregulował należność czy nie.

 

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorca faktury, który zalega z płatnością nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z faktury przez niego niezapłaconej. Także nie będzie mógł zaliczyć takiej faktury w koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje ponadto, że będzie można odliczać VAT od faktury zapłaconej częściowo.

 

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013r.

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Praca w naszym biurze podatkowo-księgowym

 

Zachęcamy do przeglądania działu Praca.

Będziemy w nim zamieszczać bieżące oferty stażu pracy w naszym biurze rachunkowym.  

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Oferta naszego biura

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług:

 

  • księgowość / rachunkowość (w tym pełne księgi, fundacje i stowarzyszenia)
  • kadry i płace
  • doradztwo
  • sprawozdawczość
  • administracja
  • wypełnianie deklaracji PIT
  • rozliczenia podatku z zagranicy
  • odliczenia VAT budowlany

 

Szczegóły naszej oferty znajdziecie Państwo w dziale Oferta oraz Jak to działa

 

 

Biuro Rachunkowe Minimus Gliwice - Profesjonalna Księgowość

 

 

Minimus facebook

Minimus Biuro Rachunkowe Gliwice Halina Gawek

ul. Daszyńskiego 144, 44-100 Gliwice, tel.: +48 884 663 946

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.minimus.pl